Publikační činnost - IS PUBL
Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Romanica - Balkanika
Jan Šabršula
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

Seminář pro učitele překladu FF OU
Jana Veselá
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Sinonimia a nivel de locuciones verbales en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Skalička, Vladimír
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

Sofia Casanova i Izabela Lutoslawska wobec hiszpańskiej tragedii
Piotr Sawicki
Rok: 2009, Instytut historii Uniwersytetu v Bialymstoku, Muzeum Przyrody w Drozdowie
kapitola v odborné knize

Současná francouzská literatura
Mariana Kunešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1 / 2009. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů, Lubomír Bartoš
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2
Jana Veselá
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2 / 2009. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Synérgies Pologne, num. 5 / 2008, Traduire le paraverbal (coord. par Jerzy Brzozowski), Revue du Gerlint - Groupe d´Études et de Recherches pour le Francais Langue Internationale, Cracovie : 2008
Jitka Smičeková
Rok: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
článek v odborném periodiku

Španělská lexikologie a sémantika. Lexicología y semántica espaňolas
Lubomír Bartoš
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Španělsko-český, česko-španělský slovník. Bolsillo
Jiří Chalupa
Rok: 2009, Fin Publishing
odborná kniha

Translatologica Ostraviensia IV
Zuzana Honová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Translatologica Ostraviensia IV
Zuzana Honová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Travailler avec les clips vidéos
Guilaine Becker
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels français et tch?ques.
Jana Brňáková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny,text pro distanční vzdělávání.Odborný posudek
Kornélia Machová, Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vachek, Josef
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Rok: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
kapitola v odborné knize

VISIONES
Katerina Bohac
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Wielokulturowość zadomowiona w polszczyźnie. Polskie tłumaczenie powieści Ja, Najwyższy Augusto Roa Bastosa.
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

XV aniversario de la fundación de la sec. espaňola en la Fac. de Fil. y Letras
Kornélia Machová
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ZLATA KUFNEROVÁ (2009), Čtení o překládání. Nakladatelství HaH Vyšehradská
Zuzana Honová
Rok: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
článek v odborném periodiku

Zpracování posudku na distanční oporu v projektu OP VK, r.č.: CZ.1.07/1.3.05/11.0011- Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji.
Kornélia Machová, Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

15 aňos de estudio de la hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situación del espaňol en la Universidad de Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2009
stať ve sborníku

15 aňos del estudio de hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situación del espaňol en la Universidad de Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actas del Congreso de Filología: UNPLUGGED: La Palabra Como Nueva tecnología
Miroslav Slowik, Margarita García Casado, Susana Sánchez Rodríguez, Francisco Lanillo Gutiérrez, Cristina Gómez Castro, Miroslav Slowik, Susana Sánchez Rodríguez
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Alfred Jarry a poetický třesk
Iva Dedková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Irena Fialová, Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Mariana Kunešová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Alfred Jarry et le modernisme polonais / Alfred Jarry a polská moderna
Aleksander Ablamowicz, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Avant- propos
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Benigno Fernández Salgado (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo, Editorial Galaxia (1308 páginas)
Irena Fialová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2008
působení v zahraničí

CERTAIN CHOSEN PERIPHRASTIC FORMS OF EXPRESSING
Marie Dlouhá
Rok: 2008
stať ve sborníku

Claude Bocquet (2008), La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-80415928-3
Zuzana Honová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

Del asno a la zorra. Refranes espaňoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2008, AnaPress, Bratislava
kapitola v odborné knize

Den ostravské hispanistiky
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008
Jana Veselá
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Día de Venezuela
Katerina Bohac
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku 1833-1936
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Epocha
odborná kniha

Droit devant soi on peut aller bien loin...Jan Šabršula:parcours d´un linquiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ecrits sur le roman et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637