Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglický jazyk pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Biologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura pro SŠ - Francouszký jazyk pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ -navazující
Dějepis pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Dějiny umění - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ -navazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ -navazující
Francouzská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzský jazyk pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Fyzika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Geografie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Historie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Historie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Matematika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Německá filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německý jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Pedagogika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Pedagogika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Polská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Polská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Polský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Psychologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Psychologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Ruská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Ruská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Ruský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Španělská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Tělesná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Základy společenských věd - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské