Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Francouzská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Francouzská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělská filologie - Španělština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie - Španělština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Francouzská filologienavazující
Anglická filologie - Španělská filologienavazující
Biologie - Francouzská filologiebakalářské
Biologie - Španělská filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Francouzská filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Francouzská filologienavazující
Český jazyk a literatura - Španělská filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Španělská filologienavazující
Dějiny umění - Francouzská filologiebakalářské
Dějiny umění - Francouzská filologienavazující
Dějiny umění - Španělská filologiebakalářské
Dějiny umění - Španělská filologienavazující
Filozofie - Francouzská filologiebakalářské
Filozofie - Francouzská filologienavazující
Filozofie - Španělská filologiebakalářské
Filozofie - Španělská filologienavazující
Francouzská filologie - Anglická filologiebakalářské
Francouzská filologie - Anglická filologienavazující
Francouzská filologie - Český jazyk a literaturabakalářské
Francouzská filologie - Český jazyk a literaturanavazující
Francouzská filologie - Dějiny uměníbakalářské
Francouzská filologie - Dějiny uměnínavazující
Francouzská filologie - Filozofiebakalářské
Francouzská filologie - Filozofienavazující
Francouzská filologie - Historiebakalářské
Francouzská filologie - Historienavazující
Francouzská filologie - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Francouzská filologie - Latinský jazyk a kultura středověkunavazující
Francouzská filologie - Německá filologiebakalářské
Francouzská filologie - Německá filologienavazující
Francouzská filologie - Polská filologiebakalářské
Francouzská filologie - Polská filologienavazující
Francouzská filologie - Ruská filologiebakalářské
Francouzská filologie - Ruská filologienavazující
Francouzská filologie - Sociologiebakalářské
Francouzská filologie - Španělská filologiebakalářské
Francouzská filologie - Španělská filologienavazující
Fyzika - Francouzská filologiebakalářské
Fyzika - Španělská filologiebakalářské
Geografie - Francouzská filologiebakalářské
Geografie - Španělská filologiebakalářské
Historie - Francouzská filologiebakalářské
Historie - Francouzská filologienavazující
Historie - Španělská filologiebakalářské
Historie - Španělská filologienavazující
Latinský jazyk a kultura - Francouzská filologiebakalářské
Latinský jazyk a kultura - Španělská filologiebakalářské
Latinský jazyk a kultura středověku - Francouzská filologienavazující
Latinský jazyk a kultura středověku - Španělská filologienavazující
Matematika - Francouzská filologiebakalářské
Matematika - Španělská filologiebakalářské
Německá filologie - Francouzská filologiebakalářské
Německá filologie - Francouzská filologienavazující
Německá filologie - Španělská filologiebakalářské
Německá filologie - Španělská filologienavazující
Polská filologie - Francouzská filologiebakalářské
Polská filologie - Francouzská filologienavazující
Polská filologie - Španělská filologiebakalářské
Polská filologie - Španělská filologienavazující
Ruská filologie - Francouzská filologiebakalářské
Ruská filologie - Francouzská filologienavazující
Ruská filologie - Španělská filologiebakalářské
Ruská filologie - Španělská filologienavazující
Sociologie - Francouzská filologiebakalářské
Sociologie - Španělská filologiebakalářské
Španělská filologie - Anglická filologiebakalářské
Španělská filologie - Anglická filologienavazující
Španělská filologie - Český jazyk a literaturabakalářské
Španělská filologie - Český jazyk a literaturanavazující
Španělská filologie - Dějiny uměníbakalářské
Španělská filologie - Dějiny uměnínavazující
Španělská filologie - Filozofiebakalářské
Španělská filologie - Filozofienavazující
Španělská filologie - Francouzská filologiebakalářské
Španělská filologie - Francouzská filologienavazující
Španělská filologie - Historiebakalářské
Španělská filologie - Historienavazující
Španělská filologie - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Španělská filologie - Latinský jazyk a kultura středověkunavazující
Španělská filologie - Německá filologiebakalářské
Španělská filologie - Německá filologienavazující
Španělská filologie - Polská filologiebakalářské
Španělská filologie - Polská filologienavazující
Španělská filologie - Ruská filologiebakalářské
Španělská filologie - Ruská filologienavazující
Španělská filologie - Sociologiebakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglický jazyk pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Biologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Biologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura pro SŠ - Francouszký jazyk pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ -navazující
Dějepis pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Dějiny umění - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ -navazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ -navazující
Francouzská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzský jazyk pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Francouzský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Fyzika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Fyzika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Geografie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Geografie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Historie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Historie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Hudební výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Matematika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Matematika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Německá filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německá filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Německý jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Pedagogika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Pedagogika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Polská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Polská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Polský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Psychologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Psychologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Ruská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Ruská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Ruský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Španělská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Tělesná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Tělesná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Základy společenských věd - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Základy společenských věd - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské