Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Kombinace nebyla pro tento cyklus přijímacího řízení otevřena.

Název kombinace:Polský jazyk a literatura - Španělský jazyk a literatura
Obory:Nenalezen žádný záznam.
Typ:
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:28. května - 1. června 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:UCHAZEČ MŮŽE ZÍSKAT MAX. 100 BODŮ Z JEDNOHO STUDIJNÍHO OBORU, MAX. 100 BODŮ Z DRUHÉHO STUDIJNÍHO OBORU.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČÁSTI „Společný základ dvouoborového neučitelského navazujícího Mgr. studia“ SE NEKONÁ A NENÍ NIKTERAK BODOVĚ HODNOCENA.