Naučte se jazyk, ve kterém šumí moře, a objevte kulturu Portugalska a portugalsky mluvícího světa

Portugalština patří mezi nejpoužívanější jazyky svět a a kultura, která se k tomuto jazyku váže, je bohatá a zajímavá. Pokud máte o tento jazyk zájem i  vy, Katedra romanistiky Filozofické fakulty OU ve  spolupráci s Portugalským centrem v Praze otevírá od akademického roku 2017 - 18 výukový modul přímo pro vás: Portugalština - jazyk, reálie, kultura.

Modul je přístupný zájemcům bez znalostí portugalštiny. Výuka bude probíhat po  dobu dvou semestrů, účastníci získají solidní jazykový potenciál v portugalštině (úroveň A2), mimo jiné na základě konverzace s portugalským rodilým mluvčím. Seznámí se také s reáliemi, historií, tradicemi a kulturou Portugalska, Brazílie a  dalších zemí portugalsky mluvícího světa. Tedy například s  gastronomií, hudbou, filmem, architekturou a fenomény jako brazilská capoeira nebo portugalské fado.

Organizátoři plánují i exkurzi do  Portugalska, která by se měla realizovat na jaře 2018. Výuka bude probíhat vždy jedno odpoledne v týdnu. Budou se  na  ní podílet také externisté zaměřující se na různé oblasti a témata týkající se Portugalska a portugalsky mluvících zemí. Podrobnější informace ohledně modulu podá garant programu dr. Mariana Kunešová z Katedry romanistiky na mailu .