OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra latinského jazyka a kultury > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací zkouška na obor Latinský jazyk a kultura se nekoná, uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení na druhém oboru.

Přijímací zkouška na obor Medievistika má ústní formu. Je při ní testována zejména znalost základů latinského jazyka a základní orientace uchazečů ve středověkých reáliích a dějinách.

facebook
social hub