Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra latinského jazyka a kultury

Lubor Kysučan

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:dějiny a kultura starověku, klasická filologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2012
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1994Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor klasická filologie
1986 – 1991Mgr., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor česká filologie – latinská filologie
1982 – 1986gymnázium Slovanské náměstí, Brno

Kvalifikace

2009habilitace docentem pro obor dějiny slovanských literatur se zaměřením na dějiny literatury ruské, polské a české
1994Ph.D. v oboru klasická filologie

Další vzdělávaní a kurzy

2007International Summer School in Forced Migration, Oxford University, Oxford
2007Letní škola, Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest
2004Letní škola, Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest
2002Letní škola, Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest
2002Letní škola lidských práv, Polský helsinský výbor, Varšava
1997Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce, Univerzita Palackého, Olomouc

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudOstravská univerzita, Ostrava, Filozofická fakulta
1998 – dosudMasarykova univerzita, Brno, Fakulta sociálních studií
1993 – 1995Slezská univerzita, Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
1992 – 2016Univerzita Palackého, Olomouc, Filozofická fakulta

Odborné zaměření

antické tradice v české a evropské literatuře
sociální a kulturní dějiny pozdní antiky
environmentální problémy v klasické antice
využití latinských pramenů pro studium environmentálních dějin – spolupráce s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Ústavem geoniky AV ČR
vývoj latinského jazyka se zaměřením na středověkou, humanistickou a barokní latinu
humanistická a barokní latinská literatura
didaktika a popularizace latinského jazyka (národní olympiáda v latině Certamen Latinum)

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2015vedoucí Katedry klasické filologie FF UP
1990 – 1991Akademický senát MU (člen – studentská komora)
2011 – 2016Akademický senát FF UP (člen a místopředseda)
2011 – 2014Akademický senát UP
2015 – 2016Akademický senát UP

Ocenění

2014Cena děkana FF UP za nejlepší pedagogický výkon
2012Čestné uznání rektora UP za odbornou publikaci
20053. cena v novinářské soutěži české pobočky UNHCR Příběh uprchlíka

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Asociace učitelů klasických jazyků
Jednota klasických filologů
redakční rada časopisu Bibliotheca Alexandrina – Bratislava, Filozofická fakulta UK
oborová rada oboru DSP Dějiny starověku, Ústav klasických studií FF UK, Praha
oborová rada oboru DSP Mediální a kulturální studia, Filozofická fakulta UP, Olomouc
oborová rada oboru DSP Environmentální studia, Fakulta sociálních studií MU, Brno
oborová rada oboru DSP Mezinárodní rozvojová studia, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
1993 – 1996: poradní sbor MŠMT ČR pro výuku klasických jazyků

Působení v zahraničí

20. 4. – 21. 4. 2018Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko – vyžádaná přednáška
20. 9. – 23. 9. 2017UPJŠ Košice, Slovensko – přednáška na konferenci
13. 10. – 14. 10. 2016Itálie – Univerzita Verona, Verona, Itálie – přednáška na konferenci
16. – 22. 6. 2016Katolická univerzita Ružomberok, Ružomberok, Slovensko, přednáška na konferenci
15. 5. – 22. 5. 2016Záhřebská univerzita, Záhřeb, Chorvatsko – výuka (Erasmus)
1. 12. – 6. 12. 2015Univerzita Wroclaw, Wroclaw, Polsko – odborná stáž v rámci projektu Česko – polské spolupráce
20. 6. – 21. 6. 2015Univerzita sv. Konstanina Filozofa, Nitra, Slovensko – přednáška na konferenci
16. 5. – 14. 6. 2015American Academy in Rome, Řím, Itálie – studijní pobyt
2. 5. – 14. 5. 2015Britská národní knihovna, Londýn, Velká Británie – studijní pobyt
15. 1. – 17. 1. 2015Varšavská univerzta, Varšava, Polsko – přednáška na konferenci
5. 12. – 12. 12. 2014Francouzská národní knihovna, Paříž, Francie – studijní pobyt
12. 10. – 19. 10. 2014Itálie: Universita degli Studi, Florencie – výuka (Erasmus)
15. 9. – 16. 9. 2014Komenského univerzita, Bratislava, Slovensko – přednáška na konferenci
25. 9. – 30. 9. 2014Univerzita Wroclaw, Wroclaw, Polsko – odborná stáž v rámci projektu Česko – polské spolupráce
27. 8. – 31. 8. 2014Kodaňská univerzita, Kodaň, Dánsko – účást na konferenci
25. 11. – 2. 12. 2013Italská národní knihovna, Řím, Itálie – studijní pobyt
1. 10. – 6. 10. 2013Univerzita Aberdeen, Aberdeen, Velká Británie – odborný workshop
20. 9. – 26. 9. 2013Lublaňská univerzita, Lublaň, Slovinsko – přednáška na konferenci
28. 8. – 2. 9. 2013Lisabonská univerzita, Lisabon – přednáška na konferenci
20. 3. – 27. 3. 2013Cambridge University, Cambridge, Velká Británie – studijní pobyt
15. 11. – 22. 11. 2012Oxford University, Oxford, Velká Británie – studijní pobyt
1. 8. – 30. 8. 2012Rakouská národní knihovna, Vídeň, Rakousko – studijní pobyt
20. 4. – 27. 4. 2012Universita degli Studi, Florencie, Itálie – Erasmus
2. 7. – 9. 7. 2011Edinburg University, Edinburg, Velká Británie – účast na konferenci
23. 4. – 30. 4. 2011Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko – Erasmus
22. 7. – 30. 7. 2005Lovaňská univerzita, Lovaň, Belgie – studijní pobyt
10. 5 – 17 .5. 2008Univerzita Wroclaw, Polsko – výuka (Erasmus)
2.6. – 10.7. 2003The German Marshall Fund of the United States, USA – studijní pobyt
6. 5. – 12. 5. 2001Carleton University, Ottawa, Kanada – referát na konferenci
24. 11. – 25. 11. 2000Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko – referát na konferenci
30. 7. – 6. 8. 1998Univerzita Tübingen, Tübingen, SRN – referát na konferenci
1. 3. – 20. 6. 1998Káhirská univerzita, Káhira, Egypt – studijní pobyt
17. 9. – 18. 9. 1995Muzeum Aquincum, Budapešť – příprava scénáře výukového filmu
20. 6. – 23. 6. 1994Archeologický park Carnuntum, Rakousko – příprava scénáře výukového filmu
1.10. – 20. 12. 1992Vídeňská univerzita, Vídeň, Rakousko – studijní pobyt

Jazykové znalosti

latina pokročilý
angličtinapokročilý
němčinastředně pokročilý
ruštinastředně pokročilý
italštinapasivní znalost
stará řečtinapasivní znalost
nová řečtinapasivní znalost


Vybrané publikace

Kysučan, L. Barokní latina jako kulturně-historický fenomén. In: Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. Acta historica Posoniensia XXX 2016-03-07 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2016. s. 142-151. ISBN 978-80-8127-156-4.
Kysučan, L. Classical Languages as the Barometer of Political Change in Communist Czechoslovakia. In: Elzbieta Olechowska, David Movrin. Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School. 1. vyd. Varszawa, Ljubljana: Wydawnictwo DiG, 2016. s. 103-112. ISBN 978-83-7181-943-8.
Kysučan, L. Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem.. In: Pavel Ambros. Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem. 1. vyd. Velehrad, Roma: Centro Aletti - Refugium, 2015. s. 153-186. ISBN 978-80-7412-231-6.
Kysučan, L., Ondráček, S. a Munzar, J. Povodně v českých zemích v 16. - 18. století ve světle starých tisků. Knihy a dějiny. 2015, roč. 2015, s. 23-29. ISSN 1210-8510.
Kysučan, L. a Jelínek, P. Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem. 1. vyd. Brno: Munipress, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-7127-8.
Kysučan, L. Latin Texts from the Czech history. In: Francisco de Oliveira. Europatria. 1. vyd. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013. s. 125-150. ISBN 978-989-26-0670-5.
Kysučan, L. Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2011. 110 s. ISBN 978-80-244-2661-7.
Kysučan, L. At the Turn of Time ( Nine Reflections on the Close of Ancient Eras and the Second Millennium).. In: The World Perceived by the Heart of Europe 2001-01-08 Olomouc. Bratislava, Olomouc: Společnost pro trvale udržitelný život, 2000. s. 47-60. ISBN 80-244-0058-8.
Kysučan, L. Na zlomu času. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. 102 s. ISBN 80-7067-675-2.

Všechny publikace

Lisový, I. a Kysučan, L. Po zaprášených cestách dávnověku, sv. 1 (A-J): Malý abecední průvodce světem každodenní kultury starověkého Řecka a Říma. In: Po zaprášených cestách dávnověku. 1. vyd. Ostrava, Praha: Repronis, 2019. s. 355-365. 1. ISBN 978-807329-447-2.
Kysučan, L. Adventus jako římská úřednická slavnost. In: Kalliopé 2018 Praha. Ostrava: Repronis, 2018. s. 96-99. ISBN 978-80-7329-438-0.
Kysučan, L. Občané světa nebo občané provincií?. In: Kalliopé 2018 Praha. Ostrava: Repronis, 2018. s. 49-64. ISBN 978-80-7329-438-0.
Kysučan, L. Intoxikace římské civilizace olovem-mýtus nebo realita?. In: Hortus Cassoviensis II. Košice: UJPŠ Košice. 2017.
Kysučan, L. KYSUČAN, L. - FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis 6 -Pravěk, starověk ? učebnice pro 6. ročník základní školy. 2017.
Kysučan, L. Agricola bonus - mezi ideálem a propagandou. In: Bibliotheca Alexandrina III. Bratislava: STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2016. s. 122-133. ISBN 978-80-8127-171-7.
Kysučan, L. Barokní latina jako kulturně-historický fenomén. In: Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. Acta historica Posoniensia XXX 2016-03-07 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2016. s. 142-151. ISBN 978-80-8127-156-4.
Kysučan, L. Classical Languages as the Barometer of Political Change in Communist Czechoslovakia. In: Elzbieta Olechowska, David Movrin. Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School. 1. vyd. Varszawa, Ljubljana: Wydawnictwo DiG, 2016. s. 103-112. ISBN 978-83-7181-943-8.
Kysučan, L. Classical Tradition in the Czech Literature of Middle Ages, Humanism and Baroque Era. In: Towards an Atlas of Humanistic and Renaissance Literary Civilization and Its Spread in the Slavic World. Verona: Universita degli Studi, Verona. 2016.
Kysučan, L. Mýtus nebo realita? Ekologická krize v antice ve světle písemných pramenů. Studia historica Nitriensia. 2016, roč. 20, s. 47-63. ISSN 1338-7219.
Kysučan, L. Antický kult přírody a příroda v antickém kultu. In: Jaroslav Franc, Jan Herůfek. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. Velehrad, Roma: Refugium, 2015. s. 15-33. ISBN 978-80-7412-225-5.
Kysučan, L. Classical Topics on the Stages of Theatres in Brno between 1948 and 1989. In: Classics and Communism in Theatre. Varšava: Varšavská univerzita, Fakulta "Artes liberales". 2015.
Kysučan, L. Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem.. In: Pavel Ambros. Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem. 1. vyd. Velehrad, Roma: Centro Aletti - Refugium, 2015. s. 153-186. ISBN 978-80-7412-231-6.
Kysučan, L., Ondráček, S. a Munzar, J. Povodně v českých zemích v 16. - 18. století ve světle starých tisků. Knihy a dějiny. 2015, roč. 2015, s. 23-29. ISSN 1210-8510.
Kysučan, L. odborná stáž: odborná stáž na Wroclawské univerzitě. 2014.
Kysučan, L. a Jelínek, P. Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem. 1. vyd. Brno: Munipress, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-7127-8.
Kysučan, L. výuka v rámci programu Erasmus: výuka v ráci programu Erasmus - Univerzita degli Studi, Florencie. 2014.
Kysučan, L. Europatria project in the Czech Republic. In: Annual Euroclassica Congress. Lisabon: University of Lisbon. 2013.
Kysučan, L. Latin Texts from the Czech history. In: Francisco de Oliveira. Europatria. 1. vyd. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013. s. 125-150. ISBN 978-989-26-0670-5.
Kysučan, L. výuka v rámci programu Erasmus. 2012.
Kysučan, L. Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2011. 110 s. ISBN 978-80-244-2661-7.
Kysučan, L. At the Turn of Time ( Nine Reflections on the Close of Ancient Eras and the Second Millennium).. In: The World Perceived by the Heart of Europe 2001-01-08 Olomouc. Bratislava, Olomouc: Společnost pro trvale udržitelný život, 2000. s. 47-60. ISBN 80-244-0058-8.
Kysučan, L. Na zlomu času. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. 102 s. ISBN 80-7067-675-2.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub