OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Němčina pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Německý jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Německý jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokykombinované
Německý jazyk [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Německý jazyk [CZ]doktorské3 rokykombinované
Němčina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Němčina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturanavazující
Biologie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturabakalářské
Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturanavazující
Dějiny umění a památková péče - Německý jazyk a literaturabakalářské
Francouzský jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturabakalářské
Fyzika - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Geografie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Historie - Německý jazyk a literaturabakalářské
Historie - Německý jazyk a literaturanavazující
Chemie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Informatika - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Latinský jazyk a kultura - Německý jazyk a literaturabakalářské
Matematika - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Německý jazyk a literatura - Polský jazyk a literaturabakalářské
Německý jazyk a literatura - Polský jazyk a literaturanavazující
Německý jazyk a literatura - Ruský jazyk a literaturabakalářské
Německý jazyk a literatura - Ruský jazyk a literaturanavazující
Německý jazyk a literatura - Španělský jazyk a literaturabakalářské
Německý jazyk a literatura - Španělský jazyk a literaturanavazující
Německý jazyk a literatura - Základy společenských vědbakalářské
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství historie pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství psychologie pro SŠnavazující
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠnavazující
facebook
social hub