OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Němčina ve sféře podnikání

Veškeré učebnice pro střední školy s doložkou MŠMT (uvádíme pouze dva příklady):

  • „Deutsch für Gymnasien“ 1-4 + „Begleiter“;
  • „Tangram“ (dvou- až čtyřdílná sada) + Tangram Z.

Kromě učení na základě učebnice doporučujeme uchazečům o studium co nejširší analyticko-syntetickou práci s německými autentickými texty, například s pomocí těchto materiálů:

  • německé internetové noviny (např. www.focus.de);
  • německé rozhlasové pořady, filmy a jiné autentické materiály dle vlastní volby.
facebook
social hub