OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Filozofie


  • Popkin, R. H., Stroll, A.: Filozofie pro každého. Železný, Praha 2000.

  • Blecha, Ivan: Filosofie - základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.

  • Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000.

facebook
rss
social hub