Jednota filozofická

Katedra filozofie a Jednota filozofická Ostrava zvou na cyklus přednášek, který se uskuteční v letním semestru akademického roku 2017/2018.

TermínPřednáška
6. březen 2018Łukasz Chwatko (Zgorzelec/Wroclaw), Jakob Bohme: Zivot a dílo (česká premiéra dokumentárního filmu a diskuze s autorem).
12. březen 2018Mgr. Petr Kužel, Ph.D. (Filosofický ústav AV CR, v.v.i.), Filosofické myšlení Egona Bondyho.
9. duben 2018Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Masarykova univerzita) a RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (Masarykova univerzita), Antropický princip.
17. duben 2018Doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (Masarykova univerzita), T. G. Masaryk a náboženství.

Přesný čas a místo konání přednášek budou upřesněny.

plakát