Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji.

Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji Adam Olech, Marek Otisk a kol. Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji.
Ostrava 2016.

Publikace představuje vybrané výsledky stejnojmenného vědeckého setkání, které se uskutečnilo v roce 2015 v Polsku. Jednalo se v pořadí již o čtvrtou akci šířeji zaměřeného výzkumného projektu, který řeší roli vzdělance v provincii. Kolektivní monografie se skládá ze dvou částí. V první části (Na okraji filosofie) se šest autorů zaměřuje na témata, která jsou tradičně považována za marginální v rámci hlavního proudu filosofického myšlení. Druhá část knihy (Filosofové v provincii) pojednává o vybraných filosofech napříč dějinami filosofie a nabízí devět různých pohledů na tzv. „regionální“ filosofy od antiky až po současnost.Obsah soubor pdf 0,11 MB

Úvod soubor pdf 0,14 MB

Ukázka soubor pdf 0,27 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016