Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání


Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání

Z. Kalnická, M. Škabraha a kol.
Ostrava 2012

Tato monografie nabízí snahu autorů se podívat na vědu zcela novým způsobem, který usiluje o překročení hranic tradičního chápání filozofie vědy, zároveň však nepřechází do nějakého zcela jiného typu studia, ale snaží se do disciplíny implementovat nové poznatky.

Kniha vyšla s finanční podporou Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, grant Č. SGS3/FF/2012 s názvem Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání.