Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2022, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Fyzika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Fyzika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Zajímají Vás přírodní vědy? Rádi hloubáte nad tím, jak fungují přírodní zákony? Rádi experimentujete? K objasnění toho, co Vás zajímá, Vám středoškolské přírodovědné vzdělání nestačí? Pak pro Vás máme možné řešení ve formě studia bakalářského programu Fyzika spolu s dalším studijním programem (např. matematikou, chemií, biologií). V případě, že chcete obhájit bakalářskou práci z fyziky, zvolte fyziku jako maior. Naším cílem je předat vám znalosti hlavních fyzikálních disciplín a nezbytný matematický základ. Jádro studia je proto tvořeno fyzikálními a matematickými předměty, které jsou společné všem studentům programu Fyzika bez ohledu na specializaci.

Při studiu programu Fyzika (maior/minor) klademe důraz na:

 1. fyzikálně-matematické vzdělání
 2. dovednost řešit problémové i výpočtové úlohy
 3. základní experimentální dovednosti včetně zpracování dat
 4. na porozumění fyzikálním principům

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • dokončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou je maturitní zkouška složená z fyziky anebo matematiky)
 • zájem o studium a všeobecný přehled v „klíčových“ disciplínách – fyzika, matematika
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu, pečlivost především při experimentální laboratorní práci

Co se naučíte?

Jako student programu Fyzika, specializace Biofyzika:

 • získáte všeobecné fyzikální vzdělání
 • budete rozumět fyzikálním principům
 • získáte dovednost řešit problémové i výpočtové úlohy
 • budete umět využívat experimentální metody
 • budete schopni realizovat sběr dat a data budete schopni analyzovat

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Fyzika, maior/minor se zaměřením na vzdělání získáte vzdělání v oborech fyziky a jste připraveni pro studium v navazujícím magisterském programu Učitelství fyziky pro SŠ na PřF OU nebo v obdobných, fyzikálně zaměřených programech a specializacích na jiných vysokých školách. Uplatnění můžete nalézt v institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem a v laboratořích.

Konkrétní pracovní pozice

Pracovník ve fyzikálních laboratořích

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.