Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Andrea Pokludová

Andrea Pokludová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1967
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013UK, FHS, habilitační řízení v oboru Sociální a kulturní antropologie (doc.)
2011OU, KHI, státní rigorózní zkouška (PhDr.)
1999 - 2002OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 - 1999OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborná asistentka
2003 - 2009Slezské zemské muzeum, pracoviště Slezský ústav - samostatná vědecká pracovnice

Výzkum a grantová činnost:

Granty aktivní:

GA17-02986S, Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914 - spoluřešitelka
NAKI II, Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu - spoluřešitelka

Granty neaktivní:

GAČR 13-00790S, Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty) – spoluřešitelka
P410/10/0110, Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí (2010–2012), spoluřešitelka
GAAV ČR KJB 801860601, Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury
GAČR 409/05/P042, Formování vzdělaných vrstev občanů v českých zemích v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (2005-2007)
FIGS, Soubor pramenů ke kulturním a sociálním dějinám druhé poloviny 19. a počátku 20. století (2004)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis - členka redakčního kruhu
Sekce pro dějiny advokacie ČAK
Kultúrne dejiny (SR) – členka redakční rady
Mesto a dejiny (SR) – členka redakční rada
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava – členka redakční rady
Česká společnost pro urbánní studia
2014 European Association for Urban History - International Committee

Základní výzkumné zaměření

Formování inteligence v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Vybrané aspekty modernizačních tendencí komunální samosprávy 1850-1914
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
DKDDějiny každodennosti
IHMI1Indus. a hosp. migrace (procesy modern.)
IHMI2Industrializace a hospodářská migrace 2
KMMKulturologie, muzeologie a monumentika
MMKKulturologie, muzeologie a monumentika
ODEXOdborná exkurze
RITUSRituál, mýtus, symbol
SDDMSociální dějiny a dějiny mentalit
9DZGSDějiny žen a gender studies
DKDZDějiny každodennosti
GHGender history
IHM1Industrializace a hospodářská migrace 1
IHP2Industrializace a hospodářská migrace 2
MIKRSMikrodějiny, kulturní dějiny
UR1Urbanizace I
UR2Urbanizace II
ZZZŽidovský způsob života ...
3DKDSDějiny každodenosti 19. a 20. st.
3DMD2Dějiny materiální a duchovní kultury 2
3HKDEHistoriografie kulturních dějin
3KOMPKomparativní dějiny Evropy
3PRAKPrameny ke studiu kulturních dějin
3URB1Urbanizace 1
3URB2Urbanizace 2
4DKDSDějiny každodenosti "dlouhého" 19. st.
4DKPADějiny kolektivní paměti
4UDKDÚvod do studia kult. dějin a antropolog.
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MEKDMetodologie kulturních dějin
5PTKDPropedeutika a aktuální témata KD
5SKANKulturně-sociální antropologie
6DZGSDějiny žen, gender studies
6URHIUrbánní historie
7GEHIGender history
7IHM1Indus. a hosp. migrace - Svět v pohybu 1
7IHM2Industrializace a hospodářská migrace 2
7ZZPZŽidovský způsob života
9DSKDěj. každoden., mentalit a kolekt. pam.
9HTPHistoriogr., akt. témata a problémy KD
9SKAKulturně-sociální antropologie


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Továrna ve městě - město v továrně
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Veřejný prostor moravských a slezských měst v letech 1848-1938
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního předmětu Gender history - Gender, sex a historie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Symbolická moc veřejného prostoru: éra První republiky
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub