Den otevřených dveří

Ve dnech 12.–13. ledna 2018 budete mít možnost navštívit v rámci dne otevřených dveří na Filozofické fakultě Ostravské univerzity také katedru české literatury a literární vědy a katedru českého jazyka.

Dozvíte se informace o studijních programech, které nabízejí, vyučovaných předmětech, přijímacím řízení, možnostech výjezdu do zahraničí v rámci programu Erasmus+ a další věci. K předběžné orientaci vám poslouží následující prezentace.