Publikační činnost - IS PUBL
Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Persvazivní funkce v kázáních
Marcela Grygerková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Plánování jazyků a plánování v jazyce
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.)
Irena Bogoczová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě
Jaroslav David
Rok: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Univerza v Ljuljani, Filozofska fakulteta
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzitet u Beogradu, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Bulharský zájem o český nespisovný jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku

Čeština internetu a SMS
Eva Jandová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Euphony in Slovak lyric poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace
Hana Srpová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Rok: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

James Naughton: Colloquial Czech. The Complete Course for Beginners.
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Je jazyk nových médií opravdu nový? (Komparativní analýza reklam současných a starých)
Hana Srpová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K situaci spisovného (českého) jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Mluvená spisovná čeština a její autority
Ilona Adámková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Problems in Quantitative Linguistics 3
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

Sabotáž
Hana Srpová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice
Jaroslav David
Rok: 2011, Academia
odborná kniha

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika
Jaroslav David
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Vocabulary richness in Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Využití/zneužití náboženských prvků v reklamě
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Word length in Slovak poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324