Publikační činnost - IS PUBL
Současný církevní slang v České republice
Marcela Grygerková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stručný slovník řečové komunikace
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2001, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.
Irena Bogoczová
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na docentku Danu Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Začátek a konec dialogu z hlediska záměru mluvčího
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

31 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Iva Málková
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Brkaz nám na shromku četl z Nováče
Marcela Grygerková
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ, 3 díly
Jaroslav Hubáček, Z. Fialová, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, J. Podzimek, Bohuslav Hoffmann
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člověk - jazyk - výchova a vzdělání
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní
Jaroslav David
Rok: 2000, Virgo et Aguarius
odborná kniha

Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K slezskoostravskému uličnímu názvosloví
Naděžda Bayerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K 35. výročí ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

O církevním slangu
Marcela Grygerková
Rok: 2000
stať ve sborníku

O humoru sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000
stať ve sborníku

O městské mluvě Přerova
Ilona Adámková
Rok: 2000, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

O ztracené lásce
Jaroslav Hubáček, Eva Hudečková, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Řečové chování průvodce
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociolekty a stylistika
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Spojka "ješto" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2000, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Tvaroslovné modifikace mluvených projevů
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference
Irena Bogoczová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Učebnice češtiny pro 3.ročník základní školy (Hlásek)
Jaroslav Hubáček, Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Variantivnost ustnogo češskogo jazyka v Moravii i v Silesii.
Jan Chloupek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vlastní jména v literatuře a škola
Naděžda Bayerová, K.O. Apel, Svatopluk Pastyřík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia)
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adverbiální sémantika staročeského lokálu
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324