Publikační činnost - IS PUBL
Kniha divadelních legend
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Knop Alois (biogram)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Literární květen ? zlínský literární festival
Pavel Kosek
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Malý příběh o velkých pravdách?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

New Wave Cinema
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O moderně postmoderně?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O naději a beznaději české poválečné literatury
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O podobách humoru mezi erotikou a politikou
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Synonymie ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Ukázka slovenských a polských církevních slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci...
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Výběrový slovník českých slangu
Jaroslav Hubáček, Jaroslav Hubáček
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2003
Marcela Grygerková
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biogram Téma Bedřich
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.
Irena Bogoczová
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Encyklopedický slovník češtiny - heslo Slang
Jaroslav Hubáček, P. Karlík, Marek Nekula, J. Pleskalová
Rok: 2002, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jazykoběžník
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Slavistika osudem i volbou. Studia slavica VI., SFFOU č. 202
článek v odborném periodiku

Když se řekne
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Konjuktionen in der tschechischen Sprache der Barockperiode
Pavel Kosek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

MOTĚŠICKÝ, K. Ruční knížka.
Pavel Kosek
Rok: 2002, Protimluv, Ostrava
článek v odborném periodiku

Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?
Hana Srpová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Onomaziologické postupy v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324