Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Čeština pro cizince

  • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
  • ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.
  • HODROVÁ, D. „na okraji chaosu“ Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
  • JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
  • KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.
  • KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
  • LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
  • PETR, J. (red.). Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987.