Projekty a granty
Diskurz online mediálních textů o mateřství
Id projektuSGS02/FF/2019
Hlavní řešitelPhDr. et Mgr. Zuzana Černá
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem předkládaného projektu je analyzovat a interpretovat diskurz na téma mateřství, který je prezentován v českých denících s nejvyšší sledovaností, konkrétně v denících Metro, MF Dnes, Blesk a Deník, a to v jejich online verzi. Pro účely tohoto projektu budeme považovat diskurz ve shodě s reprezentanty kritické diskurzivní analýzy jako způsob mluvení o tématu z určité perspektivy, jako prostředníka mezi textem a společností. Budeme kombinovat kvalitativní a kvantitativní výzkumnou strategii, konkrétně přístup kritické diskurzivní analýzy a metodologické postupy korpusové lingvistiky, a spojíme je v přístup Corpus-Assisted Discourse Studies. Chceme zjistit, zda je diskurz vybraných textů neutrální, nebo vykazuje určitý persvazivní záměr (v tom případě se pokusíme identifikovat jeho cíl a sociální kontext). Zajímat nás budou i kategorie mateřství a matkám připisované identity. Dílčími cíli bude analyzovat lexikální prostředky textů (konkrétně označení pro mateřství, označení pro matky, pojmenování pro vztah matek a ne-matek, pro nenarozené dítě, pro narozené dítě, pro situace související s těhotenstvím a s mateřstvím, jejich kolokace a konkordance), gramatické prostředky, grafické prostředky a intertextovost.