Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jana Grollová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Grollová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 401, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Grollová, J. Dobré ráno. Sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Grollová, J. Biblická lupa. sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. 2017.
Grollová, J. Dobré ráno. [Televizní relace]. Česká televize. 2017.
Grollová, J. Memento mori středověkých reformních postil.: Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2017. 336 s. ISBN 978-80-88030-22-5.
Grollová, J. "Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky. In: S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska. Zwierzeta w historii, literaturze i sztuce Europy. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. s. 229-241. ISBN 978-83-7133-695-9.
Grollová, J. Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním. In: Rywiková, Daniela, ed. a Lavička, Roman, ed.. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 229-241. ISBN 978-80-7464-936-3.

Všechny publikace

Grollová, J. Dobré ráno. Sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Grollová, J. Biblická lupa. sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. 2017.
Grollová, J. Dobré ráno. [Televizní relace]. Česká televize. 2017.
Grollová, J. Memento mori středověkých reformních postil.: Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2017. 336 s. ISBN 978-80-88030-22-5.
Grollová, J. "Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky. In: S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska. Zwierzeta w historii, literaturze i sztuce Europy. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. s. 229-241. ISBN 978-83-7133-695-9.
Grollová, J. Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním. In: Rywiková, Daniela, ed. a Lavička, Roman, ed.. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 229-241. ISBN 978-80-7464-936-3.
Grollová, J. Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca. In: CZAJKOWSKI, Krzysztof, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed.. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku = Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku = (Following the traces of the Poles in Czech/Austrian Silesia). 1. vyd. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 265-286. Fundacja "Silva Rerum Polonarum". ISBN 978-83-945669-0-6.
Rywiková, D., Černý, P. a Grollová, J. Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. 355 s. ISBN 978-80-86829-99-9.
Grollová, J. Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí. In: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 297-308. ISBN 978-80-86829-99-9.
Grollová, J. Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany. In: Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 62-77. ISBN 978-80-261-0399-8.
Grollová, J. Christian moralia as a didactical instrument of medieval education. In: Christianity and the development of culture - Kresťanstvo ako nositeĺ kultúry: Christianity and the development of culture - Kresťanstvo ako nositeĺ kultúry 2013-05-20 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013. Prešovská univerzita v Prešově, 2013. s. 75-81. ISBN 978-80-555-1034-7.
Rywiková, D. a Grollová, J. Militia est vita hominis: Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku. 1. vyd. České Budějovice, Ostrava: Veduta, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86829-85-2.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického. Mediaevalia historica bohemica. 2013,
Grollová, J. Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 213-230. ISBN 978-80-7464-108-4.
Grollová, J. Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století. In: Mezinárodní vědecká konference Král, který létal. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Brňovják, J. a Grollová, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011.
Grollová, J. Queen?s university of Belfast. 2011.
Grollová, J. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2010.
Grollová, J. Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. Sredniowiecze polskie i powszechne. 2009, roč. 2009, č. 1(5), s. 177-194. ISSN 0208-6336.
Grollová, J. a Brňovják, J. Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16. 2009.
Grollová, J. Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. Kultúrne dejiny. 2009, roč. 1, s. 5-23. ISSN 1338-2209.
Grollová, J. Zbožnost v Moravské Ostravě. In: Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009. s. 158-168. ISBN 978-80-254-6362-8.
Grollová, J. a Pavelčíková, N. An overview of the History of the Czech Lands. 2008.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.. 2008.
Grollová, J. Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického. In: Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 237-255. ISBN 978-80-7286-125-5.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. In: Historie/Historica 15/2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 31-40. ISBN 978-80-7368-479-2.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. 2008.
Grollová, J. Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 2008.
Grollová, J. University of Sakarya. 2008.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.. 2007.
Grollová, J. Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy. Acta historica neosoliensia. 2007, č. 10, s. 257-271. ISSN 1336-9148.
Grollová, J. Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.. In: Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách. Banská Bystrica. 2007.
Grollová, J. Sakarya University. 2007.
Zářický, A. a Grollová, J. Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.. 2006.
Grollová, J. Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Banská Bystrica. 2006.
Grollová, J. Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I.. Bratislava: Chronos, 2006. Chronos, 2006. s. 411-425. ISBN 80-89027-19-9.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.. 2005.
Grollová, J. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M) (2 hesla). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Grollová, J. Pohanstvo a kresťanstvo (Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici). 2005.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 11.. 2004.


AutorNázev práceTypRok
Braná ZuzanaPočátky Církve československé husitské na příkladu obcí šumperského vikariátudiplomová 2015 
Březinský PavelVznik náboženských obcí ve Svinově (geneze kostela Krista Krále, Husova sboru a jejich společenství)diplomová 2015 
Kubeczková KarinHistorický vývoj sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku od roku 1945bakalářská 2014 
Maděrová HanaVznik a vývoj sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku v letech 1919-1945bakalářská 2013 
Místecký MichalInterpretace byzantského ikonoklasmu v díle Marie-José Mondzainovébakalářská 2013 
Březinský PavelMariánské kostely v Michálkovicích, Radvanicích a Hrabůvce (okolnosti vzniku farních obcí v předměstích Ostravy)bakalářská 2012 
Kudelová MonikaSv.Antonín Paduánský v projevech zbožnosti a poutní tradici v olomouckém biskupství od 17.st. do současnostibakalářská 2012 
Tomiczková EliškaDuchovní tvorba evangelických vyhnanců na příkladu Jiřího Třanovského a Jiřího Sargankabakalářská 2012 
Kubějová HelenaPojetí kázně Jednoty bratrské v díle Viktora Hájka v kontextu české historiografie v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2011 
Mácalová EvaProblematika kázně v díle Petra Chelčickéhobakalářská 2011 
Fizková MagdalénaReformní hnutí uvnitř Jednoty bratrské na příkladu literárního díla Lukáše Pražskéhobakalářská 2010 


Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.- 16. století
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století.
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Multimediální pomůcka ke studiu středověkých dějin
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub