Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Stanislav Knob


titul, jméno, příjmení:Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
724 073 028
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2009OU, PedF, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2006 - 2011OU, FF, KHI doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2006 - dosudOU, FF. KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2001 - 2006OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI, externí přednášející
2008 - dosudStřední odborná škola umělecká a gymnázium, Ostrava-Zábřeh - učitel dějepisu a základů spol. věd

Výzkum a grantová činnost

Granty aktivní:

GAČR 13-28086S - Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník

Granty neaktivní:

IGS 7/2008 - Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě

Základní výzkumné zaměření

Stávkové hnutí a sociální postavení dělnictva v letech 1848 – 1918
Dějiny techniky


Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

The working class in Austrian Silesia
Stanislav Knob
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav Knob, Milan Hlavačka
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century
Stanislav Knob
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic history
článek v odborném periodiku

Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století.
Stanislav Knob
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska
Stanislav Knob
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Na vlně stávek. Charakteristika stávek na počátku první republiky
Stanislav Knob
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational Structure of Austrian Silesia 1880?1910
Stanislav Knob
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schodiště století
Stanislav Knob
Rok: 2018
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Centralisté = komunisté
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monuments of war
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rakouské Slezsko jako velká továrna
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žil byl jednou jeden... aneb rekonstrukce osobního života prostřednictvím pramenů evidenční povahy na příkladu Petra Cingra
Stanislav Knob
Rok: 2017, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

19 se jich nevrátilo
Stanislav Knob
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011
Stanislav Knob
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava ve válce: Příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2016, Documenta Pragensia
článek v odborném periodiku

Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách
Stanislav Knob, Jiří Balcar
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

In dust and sweat. Working class in Austrian Silesia in the era of modernisation.
Stanislav Knob
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2015, Academia
kapitola v odborné knize

The working class in Austrian Silesia
Stanislav Knob
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V prachu a potu. Dělnictvo v Rakouském Slezsku v době modernizace
Stanislav Knob
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
Stanislav Knob
Rok: 2013
stať ve sborníku

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav Knob, Milan Hlavačka
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century
Stanislav Knob
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic history
článek v odborném periodiku

Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky
Stanislav Knob
Rok: 2011
stať ve sborníku

Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War
Stanislav Knob
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
HF2Homo faber II
4HOFAHomo faber


AutorNázev práceTypRok
Sochorek JiříJosef Šavel, život a dílobakalářská 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub