Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Stanislav Knob

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
724 073 028
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2009OU, PedF, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2006 - 2011OU, FF, KHI doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2006 - dosudOU, FF. KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2001 - 2006OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI, externí přednášející
2008 - dosudStřední odborná škola umělecká a gymnázium, Ostrava-Zábřeh - učitel dějepisu a základů spol. věd

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 7/2008
   Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě

Základní výzkumné zaměření

 • Stávkové hnutí a sociální postavení dělnictva v letech 1848 – 1918
 • Dějiny techniky


Vybrané publikace

Knob, S. Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století. In: Útisk - charita - vyloučení. Praha: Academia, 2015. s. 71-81. ISBN 978-80-200-2460-2.
Knob, S. The working class in Austrian Silesia. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 195-208. ISBN 978-80-7464-751-2.
Knob, S. a Jiřík, K. Život a dílo Petra Cingra (1850-1920). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7464-788-8.
Knob, S. Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. 1. vydání. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. s. 524-531. ISBN 978-80-7286-225-2.
Knob, S., Závodná, M., Popelka, P., Jašek, M. a Jung, J. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. 2013.
Knob, S. Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century. Hospodářské dějiny - Economic history. 2012, roč. 27, s. 30-45. ISSN 0231-7540.
Knob, S. Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století.. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2010, roč. 1, s. 129-149. ISSN 1803-7550.
Knob, S. Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War. In: The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. s. 188-198. ISBN 978-80-7368-683-3.
Knob, S. a Zářický, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl. 2009.

Všechny publikace

Knob, S. Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska. Slezský sborník. 2018, 116/2018(1), s. 35-56. ISSN 0037-6833.
Knob, S. Na vlně stávek. Charakteristika stávek na počátku první republiky. In: Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky. Praha. 2018.
Knob, S. Occupational Structure of Austrian Silesia 1880?1910. In: European Social Science Historian Conference. Belfast. 2018.
Knob, S. Schodiště století [Autorská výstava]. Ostrava. Velký svět techniky. 29.11.2018. 2018.
Knob, S. Centralisté = komunisté: příklad Ostravska. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Monuments of war. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Rakouské Slezsko jako velká továrna: socioprofesní struktury obyvatel. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Žil byl jednou jeden... aneb rekonstrukce osobního života prostřednictvím pramenů evidenční povahy na příkladu Petra Cingra. Slezský sborník. 2017, roč. 115, č. 1, s. 59-79. ISSN 0037-6833.
Knob, S. 19 se jich nevrátilo: příběh padlých z pomníku v Zámrskách očima studentů gymnázia. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Knob, S. Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011. In: XIth European Social Science History Conference. Valencie: University of Valencia. 2016.
Knob, S. Ostrava ve válce: Příklad průmyslové aglomerace. Documenta Pragensia. 2016, roč. 2016, č. 35, s. 51-75. ISSN 0231-7443.
Knob, S. a Balcar, J. Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. 2016.
Knob, S. In dust and sweat. Working class in Austrian Silesia in the era of modernisation.. In: XVIIth World economic history congress. Kyoto: International Economic History Association. 2015.
Knob, S. Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století. In: Útisk - charita - vyloučení. Praha: Academia, 2015. s. 71-81. ISBN 978-80-200-2460-2.
Knob, S. The working class in Austrian Silesia. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 195-208. ISBN 978-80-7464-751-2.
Knob, S. a Jiřík, K. Život a dílo Petra Cingra (1850-1920). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7464-788-8.
Knob, S. Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století. In: Charita, útisk, vyloužení - Sociální 19. století. Plzeň: Západočeské muzeum, Karlova univerzita. 2014.
Knob, S. Ostrava ve válce: příklad průmyslové aglomerace. In: Nezměrné ztráty a jejich zvládání: Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. Praha: Archiv hl. města Prahy, HÚ AV, Fakulta humanitních studií UK, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte de Universität Wien, Lehrstuhl für Neuste Geschichte der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2014.
Knob, S. V prachu a potu. Dělnictvo v Rakouském Slezsku v době modernizace. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Knob, S. Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků 14. - 16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. Ostrava - Praha - Brno: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. s. 129-136. ISBN 978-80-7464-350-7.
Knob, S. Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. 1. vydání. vyd. Praha: Historický ústav, 2013. s. 524-531. ISBN 978-80-7286-225-2.
Knob, S., Závodná, M., Popelka, P., Jašek, M. a Jung, J. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. 2013.
Knob, S. Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century. Hospodářské dějiny - Economic history. 2012, roč. 27, s. 30-45. ISSN 0231-7540.
Knob, S. Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnání a výsledky. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století. Bilance a výhledy studia.: Problematika dělnictva v 19. a 20. století. Bilance a výhledy studia. 2011-04-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 65-72. ISBN 978-80-7368-970-4.
Knob, S. Businnesmen of the Ostrava-Karviná mining district and their involvement in the workers´ issue until the First World War. In: The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. s. 188-198. ISBN 978-80-7368-683-3.


ZkratkaNázev předmětu
HF2Homo faber II
4HOFAHomo faber


AutorNázev práceTypRok
Sochorek JiříJosef Šavel, život a dílobakalářská 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub