Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.–20. století / Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku

Mezinárodní vědecká konference, 25.–26. října 2017
Panský dvůr, přednáškový sál, Telč

Konferenci pořádají Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nadace Silva Rerum Polonarum (Częstochowa) a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Hlavním tématem konference je otázka působnosti polských šlechtických rodů či konkrétních jednotlivců na území dnešní České republiky ve vymezeném časovém období (raného) novověku, tj. od 16. do 20. století. Jednotlivé přihlášené příspěvky se zabývají zejm. osudy vybraných polských šlechtických držitelů pozemkového majetku, působením polské šlechty v církevních institucích, genealogickými vazbami české a polské šlechty, osudy polské aristokracie v období revolučních, resp. napoleonských válek a během revolučních událostí 19. století či jejich kariérami v úředním aparátu po polovině 19. století.

Jednání konference bude předcházet úvodní přednáška telčského historika Oldřicha Zdražila o pobytu internovaných účastníků polského Lednového povstání v letech 1863–1864 v Telči (od 17:00) a vernisáž výstavy Stopy polských šlechtických rodů na území české republiky v 16.–20. století (od 17:30). Přednáška O. Zdražila i vernisáž výstavy se bude konat v přednáškovém sálu Panského dvora v Telči.

Kontakt:

doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
e-mail:

Program

Program ke stažení ikona pdf

Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. stoletíStopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. století