OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

Józef Zarek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:dr hab. Józef Zarek
místnost, podlaží, budova: D 509, budova D
funkce:
obor činnosti:slezský mýtus a česko-polské literární vztahy
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zarek, J. Sprawy łużyckie w piśmie "Śląsk". Epilog?. In: Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności. Język - literatura - kultura. Red. Grażyna Barbara Szewczyk. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2012. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2012. s. 165-171. ISBN 978-83-7164-751-2.
Zarek, J. O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka. Przekłady literatur słowiańskich, t. 2, cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. 2011, s. 163-174. ISSN 0208-6336.
Zarek, J. O literaturze polskiej w Czechach i jej współczesnych czeskich interpretacjach. In: Literatura polska w świecie, sv. III. Obecności. Red. R. Cudak. Katowice: GNOME - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, 2010. GNOME - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, 2010. s. 137-146. ISBN 978-83-87819-60-6.
Zarek, J. Ostrawa w powieści Rudolfa Slobody Narcis. In: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. s. 227-236. ISBN 978-83-233-2884-1.
Zarek, J. Údělem člověka je exil. In: Od banity do nomady. Red. J. Czaplińska a S. Giergiel. Brno: Tribun EU, 2010. Tribun EU, 2010. s. 43-48. ISBN 978-80-7399-112-8.
Zarek, J. Granica w nich, granica w nas. In: Podzwonne dla granic. Linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. Red. J. Lipowski a D. Żygadło-Czopnik. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. s. 101-107. ISBN 978-83-229-3083-0.
Zarek, J. Lešková Danka: Historická a fiktívna narativita v súčasnom diskurze s jánošíkovskou tematikou. Disertační práce. 2009.
Zarek, J. Literatura polska we wwpółczesnych czeskich interpretacjach. In: Szkoła Języka i Kultury Polskiej: Literatura polska w świecie. Obecności. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. 2009.
Zarek, J. Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce. 2009.
Zarek, J. O polskich przekładach nowej czeskiej. In: Przekłady literatur słowiańskich. Sv. 1, č. 1, Wybory translatorskie 1990-2006. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. s. 113-129. ISBN 978-83-926153-3-1.
Zarek, J. Údělem člověka je exil. In: I. Symposium Opolensis. Od banity do nomady. Opole: Uniwersytet Opolski. 2009.
Zarek, J. Barbara Suchoń-Chmiel: Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku. Pamiętnik Słowiański. 2008, s. 110-113. ISSN 0078-866X.
Zarek, J. Granica w nich, granica w nas. In: Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. Jugowice: Uniwersytet Wrocławski. 2008.
Zarek, J. Kraina pamięci w nowej czeskiej i polskiej literaturze śląskiego pogranicza. Bohemistyka, č. 3. 2008, roč. 8, s. 105-115. ISSN 1642-9893.
Zarek, J. Ostrava w powieści Rudolfa Slobody Narcis. In: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 2008.
Zarek, J. Intertextová nadväznost. Metodologické poviedky Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského a Metodologická novela Hermanna Brocha. In: SLOVENSKO - POLSKO. Bilateralne vztahy v procese transformacie. Bratislava: FF KU v Bratislave, 2007. FF KU v Bratislave, 2007. s. 123-136. ISBN 978-80-89058-26-6.
Zarek, J. Jacek Baluch: Wiersz i przekład. Pamiętnik Słowiański č. 2. 2007, s. 128-131. ISSN 0078-866X.
Zarek, J. Krajina paměti v nové české a polské literatuře slezského pomezí. In: Krajina bez vlastností. Literatura a střední Evropa. Praha: FF Univerzity Karlovy a Rakouské kulturní fórum: Krajina bez vlastností. Literatura a střední Evropa, 2007. Krajina bez vlastností. Literatura a střední Evropa, 2007. ISBN v tisku.
Zarek, J. O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola). In: Przekłady literatur słowiańskich. Katowice: Uniwersytet Sląski w Katowicach, 2007. Uniwersytet Sląski w Katowicach, 2007. s. 20-. ISBN v tisku.
Zarek, J. Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele. Česká literatura, č. 3. 2007, roč. 55, s. 433-434. ISSN 0009-0468.
Zarek, J. František Halas v polském kontextu. In: Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, sv. 1. Otázky českého kánonu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 193-199. ISBN 80-85778-53-X.
Zarek, J. K otázce genia loci českého Slezska. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. s. 155-161. Bílá řada. ISBN 80-7198-274-X.
Zarek, J. Nowa Słowacja z perspektywy Devínskiej Novej Vsi. In: III. Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. L. Spyrka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. s. 111-117. ISBN 83-226-1488-8.
Zarek, J. O dylematach czeskiego inteligenta po 1989 roku. In: Prace Komisji Kultury Słowian, sv. V. Kraków : Polska akademia umiejętności: Komisja kultury Słowian, 2006. Komisja kultury Słowian, 2006. s. 201-210. ISBN Bez.
Zarek, J. O podmiocie i podmiotowości w nowszej czeskiej prozie dziennikowej. In: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Sv. 3. Podmiotowość. Red. B. Czapik-Lityńska. Warszawa: Dom wydawniczy ELIPSA, 2006. Dom wydawniczy ELIPSA, 2006. s. 53-63. ISBN 83-7151-717-3.
Zarek, J. Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie. In: Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda. Racibórz: Wydawnictwo "Pro", 2006. Wydawnictwo "Pro", 2006. s. 399-405. ISBN 83-920312-7-X.
Zarek, J. Czeska myśl filmowa. (Redakce A. Gwóźdź). Gdańsk : słowo / obraz terytoria, sv. 1. Obrazy, obrazki, obrazeczki. (Neumann, S. K.; Tille, V.; Scheinpflug, K.; Langer, F.; Čapek, J.; Čapek, K.) . 2005.
Zarek, J. Milana Kundery przestrzeń nostalgiczna?. In: Red. L. Miodyński. Cywilizacja - przestrzeń - tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. s. 23-30. ISBN 83-226-1445-4.
Zarek, J. O dylematach czeskiego inteligenta po 1989 roku. In: Komisja kultury Słowian. Kraków : Polska akademia umiejętności. 2005.
Zarek, J. Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie. In: Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL) : PWSZ w Raciborzu. 2005.
Zarek, J. Feldek i możliwości poezji okolicznościowej. In: Tendencje rozwojowe w literaturze i języku słowackim na tle Słowiańszczyzny u progu XXI wieku. Kraków : Jagiellonská univerzita. 2004.
Zarek, J. Genius loci "czeskiego" Śląska?. In: My som tukej. Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska. Red. i wstęp W. Kalaga. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. s. 74-90. ISBN 83-226-1411-X.
Zarek, J. J. Kratochvil: Odnowienie chaosu w czeskiej literaturze. 2004.
Zarek, J. M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje. Pamiętnik Słowiański. 2004, s. 138-141. ISSN 0078-866X.
Zarek, J. O podmiocie i podmiotowości nowszej czeskiej literatury dziennikowej. In: Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Warszawski. Ustroń : Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Warszawski. 2004.
Zarek, J. Postmodernizm, czyli nowy początek literatury czeskiej?. In: III Jornadas de Eslavistica. Granada. 2004.
Zarek, J. Postmodernizm, czyli nowy początek literatury czeskiej?. In: III Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Red. E. F. Quero Gervila, A. Salmeron Vilchez. Granada: JizoEdiciones, 2004. JizoEdiciones, 2004. s. 281-282. ISBN 84-932016-7-7.


AutorNázev práceTypRok
Tarkota AnnaFenomen domova na pomezí česko - polském (P. Łysek, J. Zogata)diplomová 2007 
Mikšová SimonaSlezský mýtus v současné české prózebakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub