OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Aneta Hašková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Aneta Hašková
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:znaková řeč
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
HAŠKOVÁ, A. a Pomklová, K. Sociální pracovníci a pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a lesbické biologické matky. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 64-78. ISSN 1213-6204.
Kozáková, A. Děti umístěné do příbuzenské péče (náhradní rodinné péče). In: Jarní škola sociální práce 2014. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 49-57. ISBN 978-80-7464-536-5.
HAŠKOVÁ, A. Foster Affecting the Form of Substitute Family Care. In: Conference Brochure. Sofia: Bielefeld University, 2014. Bielefeld University, 2014. s. 38-38.
HAŠKOVÁ, A. a WALOSZEK, T. Substitute Family Care in the Context of Social Policy of the Czech Republic. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 2014, č. 14, s. 102-111. ISSN 1213-6204.
HAŠKOVÁ, A. Úvodem. In: Sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 4-4. ISBN 978-80-7080-907-5.
Chrenková, M., Cilečková, K. a HAŠKOVÁ, A. Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Brno: Triada, poradenské centrum, 2014. Triada, poradenské centrum, 2014. s. 45-52.
Kozáková, A. Kvalitativní výzkum o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče: požadavky kladené na náhradní rodiče. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2013, roč. 7, s. 30-44. ISSN 1804-9095.
Kozáková, A. Příbuzenská péče: specifikace tématu dizertační práce. In: Jarní škola sociální práce 2012 - 2013. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 124-132. ISBN 978-80-7464-389-7.


AutorNázev práceTypRok
Kotalová KristýnaPěstounská péče u dětí se zdravotním postiženímdiplomová 2017 
Olmová ZuzanaInstitut střídavé péče v zemích Evropské uniediplomová 2017 
Sedláčková LucieSociální pomoc pro občany se sluchovým postižením v České republice a v Katalánskudiplomová 2017 
Pomklová KateřinaDilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek.diplomová 2015 
Gacíková IlonaSpecifika náhradní rodinné péče o romské dítěbakalářská 2016 
Huvarová RenátaDeprivace dětí v pěstounské péčibakalářská 2016 
Kotalová KristýnaSociálně-právní ochrana dětí odložených do babyboxůbakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub