Rozvojové projekty FF OU - rok 2012

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Jan MlčochKRO1408/2012
MŠMT
Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 284