Specifický výzkum na FF OU - rok 2012

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. KGE 1/FF/2012 SGS Jazyk a emoce v němčině a češtině 450,0
Mgr. Jakub Guziur, Ph.D. KAA 2/FF/2012 SGS Píseň v kulturních kontextech 250,0
Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. KFI 3/FF/2012 SGS Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání 830,0
Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. KAA 4/FF/2012 SGS Intergenerační a transgenerační přenos traumatu v současné americké židovské próze 319,9
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. KSL 6/FF/2012 SGS Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku 420,0
Mgr. Renáta Tomášková, Dr. KAA 8/FF/2012 SGS Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu II 650,1
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. KCL 9/FF/2012 SGS Literatura v širších kulturních kontextech II 970,0
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. KHI 11/FF/2012 SGS Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace 1118,0