Výzkumné projekty FF OU - rok 2006

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.KHI404/05/0322
GA ČR
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada 517
Mgr. Petr Hrtánek, Ph.D.KCJ405/04/P053
GA ČR
Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře171
PhDr. Eva Jandová, Ph.D.KCJ405/04/1035
GA ČR
Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu)846
Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.KCJ405/04/P065
GA ČR
Souvětí v barokní češtině 153
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI404/06/0810
GA ČR
Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století 416
PhDr. Přemysl Mácha. Ph.D.KFI403/06/0301
GA ČR
Jazyk a symbolika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika 227
PaedDr. Iva Málková, Ph.D.KCL405/04/009
GA ČR
Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století317
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.KFI406/03/0535
GA ČR
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty119
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.KPS406/06/0861
GA ČR
Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afiliaci a empatie119
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.KHI409/06/0012
GA ČR
Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do roku 1945 II424
Mgr. Marek Otisk, Ph.D. KFI401/05/0484
GA ČR
Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století213
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS406/06/0796
GA ČR
Osobnostní proměnné jako moderátory a mediátory zátěžové odolnosti759
PhDr. Martin Pilař, CSc.KCL405/05/0761
GA ČR
Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století 157
PhDr. Hana Srpová, CSc.KCJ405/04/1034
GA ČR
Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu 645
PhDr. Marie ŠťastnáKCL-SDU408/06/0823
GA ČR
Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století278
PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI801860601
GA AV
Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury 175