Specifický výzkum na FF OU - rok 2011

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. KGE 2/FF/2011 SGS Jazyk a emoce v němčině a češtině 532,4
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. KSL 4/FF/2011 SGS Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku 235,6
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. KHI 5/FF/2011 SGS Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace 1138,5
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. KHI 7/FF/2011 SGS Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy 208,8
PhDr. Anna Schneiderová, CSc KPS 10/FF/2011 SGS Integrační potřeby zrakově znevýhodněných osob 230,0
Mgr. Renáta Tomášková, Dr. KAA 8/FF/2011 SGS Podoby a proměny realizace interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu 543,0
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. KCL 9/FF/2011 SGS Literatura v širších kulturních kontextech 974,7