Specifický výzkum na FF OU - rok 2010

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.KGE1/FF/2010 SGS Jazyk a emoce v němčině a češtině 425
Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. KCL 2/FF/2010 SGS Výzkum žánrových aspektů starší literatury 423
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. KPS 3/FF/2010 SGS Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů 325
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. KHI 4/FF/2010 SGS Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace 1045
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. KPS 5/FF/2010 SGS Vliv nezaměstnanosti na činnost autonomního nervového systému 130
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. KHI 6/FF/2010 SGS Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy 212
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. KCL 8/FF/2010 SGS Literární komunikace (autor, dílo - textová rovina, dílo - tematická rovina) 423
Doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D. KPS 9/FF/2010 SGS Kyberšikana z pohledu jejich protagonistů 250