Specifický výzkum na FF OU - rok 2009

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.KHI1485/2008 OUEkonomické a sociální faktory historického procesu modernizace 350
Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D. KAA1076/2008 FF OUPražská škola jazykovědná a otázky center periferií ve funkčních stylech 200
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. KCL1077/2008 FF OULiterárněvědná a kulturologická studia v národním a nadnárodním kontextu 150