Interní grantové projekty FF OU - rok 2010

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
PhDr. Anna Schneiderová, CSc.KPSIGS 7/2010Rozvoj manažerů v sociálních službách 305