Rozvojové projekty FF OU - rok 2010

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Miroslav SlowikFF331/2010
MŠMT
Interaktivní kurz Hospodářská španělština 1116