Interní grantové projekty FF OU - rok 2009

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Alena BorovcováKCL1/2009
IGS
Dokumentace drážních budov na trati bý-bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda na území Rakouska a Polska17
PhDr. et Mgr. Pavel CarbolKHI2/2009
IGS
Zpracování a prezentace digitalizovaných archiválií z londýnského Ústavu Edvarda Beneše z let 1950–1964 15
Mgr. Michaela GomolováKCL3/2009
IGS
Sběr a analýza pramenů k poznání osobnosti Jiřího Třanovského ve Slezsku15
Mgr. Jakub Ivánek KCL4/2009
IGS
Sběr písní o svatých v české barokní literatuře (kancionály, kramářské písně) – dodatky7
Mgr. Igor Jelínek KSL5/2009
IGS
Básnická tvorba Vladimíra Semjonoviče Vysockého35
Mgr. Jiří JungKHI6/2009
IGS
Paul Püschel a jeho pozoruhodné působení ve službách Lichnowských13
Mgr. Petr KadlecKHI7/2009
IGS
Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1848 - 1918 10
Mgr. Jarmila KašníkováKCL8/2009
IGS
Sběr a analýza biografických a bibligrafických dat potřebných pro analýzu prozaic-kého díla Zdeňka Rosenbauma 9
Mgr. Jiří KolbabaKHI9/2009
IGS
Demografická analýza přerovských křesťanů v letech 1880 a 1910 10
Mgr. Lenka KrálováKHI10/2009
IGS
Bílá místa v životě Rudolfa Zubera a jeho dílo10
Mgr. Martina Němcová DragonováKCL11/2009
IGS
Intertextualita v barokní homiletice (shromáždění a  analýza pramenů a sekundární literatury)16
Mgr. Alžběta SedlákováKGE12/2009
IGS
Emocionalita v rovině aktuálního větného členění14
Mgr. Karolina SlamováKCL13/2009
IGS
Osobnost Igora Hájka a jeho literárně kri-tické dílo (uspořádání a analýza materiálů) 15
Mgr.Hana ŠústkováKHI14/2009
IGS
Podnikatelé v komunální a zemské politice Rakouského Slezska ve druhé polovině 19. století20
Mgr. Miroslava TomkováKGE15/2009
IGS
Emocionalita v českých a německých lidových písních15
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS.KSL16/2009
IGS
Ruské reflexe neverbální komunikace a gestigulace jako její součásti35