Interní grantové projekty FF OU - rok 2008

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Petra Bulínová KHI8/2008
IGS
Proměny národní identity a vytváření evropské identity u Čechů po vstupu do EU17
Mgr. Jakub Ivánek KCL&3/2008
IGS
Sběr a katalogizace písní o svatých v české barokní literatuře (kancionály, kramářské tisky)14
Mgr. Igor Jelínek KSL12/2008
IGS
Autorská píseň v kontextu ruské kultury 2. poloviny 20. století 27
Mgr. Jiří JungKHI6/2008
IGS
„Chuchelná – Berlín“ – kulturní a společenské styky knížete Karla Maxe Lichnovského a Mechtildy Lichnovské s berlínskou společností v první třetině 20. století18
Mgr. Kamil HarvánekKHI-SLJaK11/2008
IGS
Traktát „Largum sero“ Jana z Holešova ve sbírce rukopisů v Herzog-August knihovně ve Wolfenbüttelu20
Mgr. Stanislav Knob KHI7/2008
IGS
Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě 15
Mgr. Lenka KrálováKHI1/2008
IGS
Vývoj historické vlastivědy na území Jeseníků do roku 194511
Mgr. Dana LeškováKCL10/2008
IGS
Recepci postavy Juráka Jánošíka v kontexte slovenskej, českej a poľskej literatúry11
Mgr. Kateřina Naarová KHI5/2008
IGS
Sběr, analýza a interpretace pramenů dokládajících kult oficiálně nekanonizovaných „světic“ v raně novověkých českých zemích11
Mgr. Martin Pekárek KCL4/2008
IGS
Zpracování publicistické tvorby Oty Filipa psané pro Rádio Svobodná Evropa25
Mgr. Veronika RandýskováKHI9/2008
IGS
Organizace římskokatolické církevní správy v Rakouském Slezsku 1742-191810
Mgr. Hana ŠústkováKHI2/2008
IGS
Rekonstrukce členské základny politických spolků a stran Rakouského Slezska mezi lety 1861-191815