Interní grantové projekty FF OU - rok 2007

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Stanislav KnobKHI2/2007
IGS
Stávky v předstatistickém období v Rakouském Slezsku30
Mgr. Lucie NovákováKHI4/2007
IGS
Exilové sbírky Antonína Brouska (sběr, analýza materiálů a interpretace)35
Mgr. Martin PekárekKCL3/2007
IGS
Publicistika Oty Filipa (uspořádání a analýza materiálů)30
Mgr. Hana ŠústkováKHI1/2007
IGS
Vznik a vývoj politických stran v Rakouském Slezsku v období 1861-191833