Interní grantové projekty FF OU - rok 2006

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Pavel HruboňKHI1/2006
IGS
Soupis papežských originálních listin ve fondech Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně a jejich pobočkách (1198-1526)60
Mgr. Marek Petrů, Ph.D.KFI2/2006
IGS
Proměny lékařského myšlení42
Mgr. Daniela Rywiková KCL-DU3/2006
IGS
Úvod do křesťanské ikonografie15
Mgr. Kristina StaškivováKCL4/2006
IGS
Katalogizace a analýza kramářských písní o kriminálních činech30