Interní grantové projekty FF OU - rok 2005

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.KRO1/2005
IGS
Neologismy v současné španělštině50
Mgr. Martin Jemelka KHI2/2005
IGS
Komparativní výzkum populačních, společenských a bytových poměrů obyvatel dělnických sídlišť v Mor. Ostravě12
Mgr. Lukáš PrůšaKCL3/2005
IGS
Reflexe životních osudů a díla F.Lazeckého na základě literární kritické recepce jeho děl a korespondence v období let 1930-194740
Mgr. Daniela Rywiková KCL-DU4/2005
IGS
Výzkum renesančních nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě 60
Mgr. Zbyněk ŽouželkaKHI5/2005
IGS
Moravská šlechta zastoupena ve svazcích G a H Kvaternů majestátů Moravských zemských desk 10