Fakultní interní grantové projekty FF OU - rok 2004

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Andrea Pokludová, Ph.D.KHI1031/2004
FIGS
Soubor pramenů ke kulturním a sociálním dějinám 2. poloviny 19. století a počátku 20. století7,5
Mgr. Marek Otisk, Ph.D.KFI1032/2004
FIGS
Metafyzika jako věda – arabská inspirace scholastické debaty25
PhDr. Jan VorelKSL1033/2004
FIGS
Umělecká a esteticko-filozofická tvorba A. Bělého v kontextu východního a západního myšlení15