Fakultní a interní grantové projekty FF OU - rok 2003

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Jana GrollováKHI9/2003
IGS
Paleografický přepis traktátu „O sedmi hrieších hlavních“16
Mgr. Jiří BrňovjákKHI10/2003
IGS
Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV.24