Fakultní a interní grantové projekty FF OU - rok 2002

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Christopher Hopkinson B.A.KHI1054/2002
IGS
Czech-English Dictionary of Idiomatic Expressions 20
Mgr. Richard Psík KHI1055/2002
IGS
Výzkum nobilitovaných osob z Těšínska z let 1806-191827
Mgr. Martin PobořilKPS/2002
IGS
Využití teorie „učící se organizace“ ve vzdělávacím procesu25
vMgr. Petr Kaleta, Ph.D.KHI1051/2002
IGS
Adolf Černý a Lužičtí Srbové22
Mgr. Richard PsíkKHI1057/2002
FIGS
Invectiva prosothetrasticha in Vlricum Polonum15
Mgr. Alice OgurčákováKRO1059/2002
FIGS
„Španělská jazyková a profesní etiketa“19,5
Mgr. Alice Ogurčáková KRO1058/2002
FIGS
Čeština a španělština: Srovnání syntaktických struktur19,5