Fakultní a interní grantové projekty FF OU - rok 2001

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Christopher Hopkinson B.A.KAA1054/2001
IGS
Czech-English Dictionary of Idiomatic Expressions10
Mgr. Richard Psík KHI1055/2001
IGS
Výzkum nobilitovaných osob z Těšínska z let 1806-1918 25
Mgr. Jaroslav DavidKCJ1033/2001
FIGS
Malý elektronický slovník extralingválních komunikačních prostředků 19
Mgr. Richard PsíkKHI1057/2001
FIGS
Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou12
Mgr. Petr Kaleta, Ph.D.KHI1031/2001
FIGS
Josef Holeček a jeho rusofilství18