Rozvojové projekty FF OU - rok 2008

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Ing. Renáta Halásková, Ph.D.KPS218/2008
FRVŠ
Inovace předmětu Ekonomika a řízení firmy 52
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.KSL1484/2008
FRVŠ
Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na FF OU62
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS.KSL1495/2008
FRVŠ
Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na FF OU - pilotní projekt 82
Doc. PhDr. Pavla Zajícová, Dr.KGE1363/2008
FRVŠ
Dramaticko-divadelní studio618