Rozvojové projekty FF OU - rok 2007

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Miroslav SlowikKRO468/2007
FRVŠ
Interaktivní kurz španělského jazyka112