Rozvojové projekty FF OU - rok 2006

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Jana GrollováKHI1534/2006
FRVŠ
Multimediální pomůcka ke studiu středověkých dějin115
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS2851/2006
FRVŠ
Nová infrastruktura počítačové sítě na Filozofické fakultě Ostravské univerzity1.006
Doc. PhDr. Blažena Rudincová, CSc.KSL2251/2006
FRVŠ
Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno)81
Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.KGE1437/2006
FRVŠ
Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU1.202