Rozvojové projekty FF OU - rok 2005

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI1891/2005
FRVŠ
Interaktivní pomùcka pro výuku heraldiky115
Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.KHI1968/2005
FRVŠ
Výzkum aktuální podoby dějepisu na základních a středních školách130
Mgr. Hana KusákováKCL2809/2005
FRVŠ
Postily klíčem k poznání a pochopení baroka97