Rozvojové projekty FF OU - rok 2004

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mrg. Jiří BrňovjákKHIG5/2004
FRVŠ
Nobilitační politika Karla VI. V zemích Koruny české 1712 - 174058
PhDr. Hana Srpová, CSc. KCJ239/2d
RP MŠMT
Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům 24,2
Doc. Dr. Karel Paulík, CSc.KPS 248/1abc
RP MŠMT
Projekty v rámci programu na podporu struktury
Příprava a zkvalitnění studiních programů
1.000
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.KSL172500001
VZ MŠMT
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání516
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS172500002
VZ MŠMT
Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu450