Rozvojové projekty FF OU - rok 2003

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.KHI1075/2003
FRVŠ
Příprava studentů historie pro lexikografickou praxi46
Mgr. Kristýna JelenováKSL1079/2003
FRVŠ
Kritická recepce díla Viktora Fischla 53
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc. KSLI/274/2001
RP MŠMT
Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny103
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.KSL17250001
VZ MŠMT
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání501
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS17250002
VZ MŠMT
Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu437