Rozvojové projekty FF OU - rok 2002

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.KHI877/2002
FRVŠ
Program doktorandského studia České a československé dějiny32
Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.KHI 889/2002
FRVŠ
Výzkum historického vědomí vztahu české studující mládeže k evropským národům86
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.KHI886/2002
FRVŠ
Heraldické památky na Moravě a ve Slezsku46
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.KSL112/2002
RP MŠMT
Polština ve sféře podnikání15
PaedDr. Iva Málková, Ph.D.KCL54
RP MŠMT
Podpora realizace habilitačního řízení pracovníků FF OU28
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. KSLRP MŠMTPodpora realizace habilitačního řízení pracovníků FF OU
Dějiny polského jazyka na Těšínsku do roku 1848
6,4
PhDr. Martin Pilař, CSc. KCL RP MŠMTPodpora realizace habilitačního řízení pracovníků FF OU
Česká literatura v proměnách a kontextech druhé poloviny XX. století
10
Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.KHIRP MŠMTPodpora realizace habilitačního řízení pracovníků FF OU 12,5
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.KSLI/274/2001Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny103
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.KSL17250001
VZ MŠMT
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání465
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPS17250002
VZ MŠMT
Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu361